BORGERSERVICE

Som en service til virksomhedernes udenlandske medarbejdere, har Padborg

Transportcenter i samarbejde med Aabenraa kommune, etableret et Borger-
servicekontor Padborg Transportcenters lokaler, hver fredag i tidsrummet fra kl.
08.30 – 11.00.

Her vil det være muligt for udenlandske medarbejdere med et CPR-nummer,
at få hjælp til spørgsmål vedrørende NemID eller MitID, og især overgangen fra
NemID til MitID.
Bemærk at der er vigtige krav til dokumentation og vidner (Se neden for).

Uden den nødvendige dokumentation og vidne vil man IKKE kunne få lavet
NemID og MitID.

Det er desuden vigtigt, at vidnet har haft en offentlig signatur i min. 30 dage, og
kan bruge sit NemID til at logge ind på f.eks. borger.dk. Derudover må et vidne
maksimalt være vidne for 3 personer inden for 120 dage.

Åbningstid: Fredag kl. 08.30 – 11.00